Privacybeleid

De website www.Moves-You.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Moves-You personal training. (hierna: Moves-You), statutair gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Provincie onder nummer 09171665. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Moves-You garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Moves-You gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). Moves-You gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Moves-You van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Moves-You rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Moves-You t.a.v. Adresregistratie, Kamerlingh Onnesstraat 120, 6533 HL, Nijmegen of per e-mail aan info@Moves-You.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@Moves-You.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Moves-You, Kamerlingh Onnesstraat 120, 6533 HL, Nijmegen . Moves-You voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites
Op www.Moves-You.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@Moves-You.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website